เทศบาลตำบลห้วยสัก
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ศูนย์ปฏิบัติการหมอกควันไฟป่าและ PM2.5 จังหวัดเชียงราย ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงว่าตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีผลงานการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งทุกชนิด ดีเด่นอันดับที่ 3
By : admin เมื่อ : 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567  อ่าน : 46   

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ศูนย์ปฏิบัติการหมอกควันไฟป่าและ PM2.5 จังหวัดเชียงราย ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงว่าตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีผลงานการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งทุกชนิด ดีเด่นอันดับที่ 3 กลุ่มตำบล เสี่ยงปานกลาง ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยได้รับเงินรางวัลพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ มีนายกิ่งทอง สีธิวงค์ กำนันตำบล ห้วยสัก ผู้แทนฝ่ายปกครอง และ นางสาวธนันยภรณ์ สัญญา หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้แทนฝ่ายเทศบาล เข้ารับมอบโล่ ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator