เทศบาลตำบลห้วยสัก
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420-58-0006 , 420-58-0007 , 420-58-0008 , 420-58-0009 และ 420-63-0010 จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
By : admin เมื่อ : 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567  อ่าน : 9   

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา  จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420-58-0006 , 420-58-0007 , 420-58-0008 , 420-58-0009 และ 420-63-0010 จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ 1.   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420-58-0006 , 420-58-0007 , 420-58-0008 , 420-58-0009 และ 420-63-0010 จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [20240403102646.pdf]


         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator