เทศบาลตำบลห้วยสัก
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 14.50 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้จัดส่งน้ำอุปโภคบริโภค บ้านร่องปลาขาว หมู่ที่ 7 จำนวน 1 ครั้ง บ้านร่องเผียว หมู่ที่ 24 จำนวน 2 ครั้ง และวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 ได้จัดส่งน้ำอุปโภคบริโภค บ้านร่องปลาขาว หมู่ที่ 7 และบ้านร่องเผียว หมู่ที่ 24 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
By : admin เมื่อ : 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567  อ่าน : 12   

         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator