เทศบาลตำบลห้วยสัก
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายพิเศษ อาษา นายกเทศมนตรีตำบล ห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงานนิทรรศการผลงานเด็กและผลงานการจัดการเรียนการสอนของคณะครู และจัดให้มีพิธีมอบวุฒิบัตรเด็กที่ จบการศึกษาปฐมวัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
By : admin เมื่อ : 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567  อ่าน : 14   

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายพิเศษ อาษา นายกเทศมนตรีตำบล ห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงานนิทรรศการผลงานเด็กและผลงานการจัดการเรียนการสอนของคณะครู และจัดให้มีพิธีมอบวุฒิบัตรเด็กที่ จบการศึกษาปฐมวัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายสงกรานต์ นวานช ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลห้วยสัก ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยที่จบการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 1 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก ประจำปีการศึกษา 2566 วัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลงานของเด็ก สร้างความภาคภูมิใจ แรงจูงใจ ให้กับผู้ปกครอง และชุมชน ได้มองเห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือในการพัฒนาเด็ก ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยสัก ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator