เทศบาลตำบลห้วยสัก
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
By : admin เมื่อ : 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567  อ่าน : 81   

เอกสารแนบ1.   รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [20240312105509.xls]


         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator