เทศบาลตำบลห้วยสัก
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด บ้านห้วยสักใหม่ หมู่ที่ 27 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
By : admin เมื่อ : 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566  อ่าน : 125   

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด  บ้านห้วยสักใหม่ หมู่ที่ 27 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ 1.   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด บ้านห้วยสักใหม่ หมู่ที่ 27 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [20231117120455.pdf]


         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator