เทศบาลตำบลห้วยสัก
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน บ้านร่องปลาขาว หมู่ที่ 23 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
By : admin เมื่อ : 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566  อ่าน : 13   

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา  โครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน  บ้านร่องปลาขาว  หมู่ที่ 23 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ 1.   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน บ้านร่องปลาขาว หมู่ที่ 23 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [20231117120303.pdf]


         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator