เทศบาลตำบลห้วยสัก
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 งานไฟฟ้าและสาธารณูปโภค กองช่าง เทศบาลตำบล ห้วยสัก ได้นำรถกระเช้าลงพื้นที่บ้านร่องเบ้อ หมู่ที่ 19 เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน ณ ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
By : admin เมื่อ : 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566  อ่าน : 30   

         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator