เทศบาลตำบลห้วยสัก
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 พันตำรวจโทอดุลย์ จินดาหลวง ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลห้วยสัก
By : admin เมื่อ : 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566  อ่าน : 191   

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 พันตำรวจโทอดุลย์  จินดาหลวง ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลห้วยสัก นางนงลักษณ์  วิริยะตระกูลธร กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลห้วยสัก นายโชคชัย  แสนทวีสุข กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลห้วยสัก สิบตำรวจตรี ถนอม  วุฒิ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลห้วยสัก ร่วมปฏิบัติหน้าที่การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก แทนตำแหน่งที่ว่าง ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ เทศบาลตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator