เทศบาลตำบลห้วยสัก
วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นางนงลักษณ์ วิริยะตระกูลธร ปลัดอำเภอเมืองเชียงราย ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการจ่ายหีบบัตรและวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก
By : admin เมื่อ : 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566  อ่าน : 36   

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นางนงลักษณ์  วิริยะตระกูลธร ปลัดอำเภอเมืองเชียงราย ในนามคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลห้วยสัก ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการจ่ายหีบบัตรและวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก แทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ เทศบาลตำบล    ห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator