เทศบาลตำบลห้วยสัก
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
By : admin เมื่อ : 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566  อ่าน : 9   

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ราคา  ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน 1 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ 1.   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [20230918141101.pdf]


         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator