เทศบาลตำบลห้วยสัก
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปล่อยพันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ และหนองน้ำสาธารณะ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 วัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ร่วมรักษาสมดุลระบบนิเวศโดยการปล่อยพันธุ์ปลา สัตว์น้ำให้กลับคืนสู่ธรรมชาติและเป็นการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม เพิ่มจำนวนสัตว์น้ำ และขยายพันธุ์สัตว์น้ำให้เพิ่มปริมาณมากขึ้น ประชาชนได้ใช้ประโยชน์สัตว์น้ำ โดยมีพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย ประมงอำเภอเมืองเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลห้วยสัก สมาชิกสภาเทศบาล ปกครองตำบลห้วยสัก พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลห้วยสัก และประชาชนชาวตำบลห้วยสักเข้าร่วมโครงการ ณ อ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านห้วยสัก หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
By : admin เมื่อ : 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566  อ่าน : 145   

         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator