เทศบาลตำบลห้วยสัก
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 นางวรรณะ โรมรัน รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างอาชีพสู่ชุมชน (การทำแหนมหมู และไส้อั่ว) วิทยากรได้รับเกียรติจากคุณศรีรัตนาภรณ์ วังแง่ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลห้วยสัก วัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ฝึกอาชีพ ได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ ส่งเสริมกิจกรรมการรวมกลุ่มของกลุ่มอาชีพ และได้นำความรู้ที่ได้ไปต่อยอด โดยมีนายอาทิตย์ เป็กธนู หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านใหม่สันป่าเหียง หมู่ที่ 25 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
By : admin เมื่อ : 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566  อ่าน : 19   

         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator