เทศบาลตำบลห้วยสัก
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องยนต์พร้อมปั๊ม 3 สูบ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
By : admin เมื่อ : 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566  อ่าน : 91   

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องยนต์พร้อมปั๊ม 3 สูบ  จำนวน 1 เครื่อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ 1.   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องยนต์พร้อมปั๊ม 3 สูบ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [20230914160309.pdf]


         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator