เทศบาลตำบลห้วยสัก
ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สิงหาคม 2566
By : admin เมื่อ : 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566  อ่าน : 42   

ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สิงหาคม  2566

เอกสารแนบ 1.   ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สิงหาคม 2566 [20230906092658.pdf]


         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator