เทศบาลตำบลห้วยสัก
วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายประพันธ์ ทาจินา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก เข้าร่วมการประชุมขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดย นายประดิษฐ์ ตั้งกุลบริบูรณ์ เลขานุการมูลนิธิร่มเกล้าเขาค้อ เพื่อขุดลอกอ่างเก็บน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากเทศบาลตำบลห้วยสักประสบปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่เป็นอย่างมาก จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณขุดลอกอ่างเก็บน้ำราชดำริ แม่อ้อหลวง เพื่อเพิ่มความจุในการกักเก็บน้ำให้เป็นแหล่งต้นทุนช่วยเหลือการเพาะปลูกของเกษตรกร เป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในภาวะฝนทิ้งช่วง ช่วยบรรเทาอุทกภัยในฤดูฝน และเพื่อปรับปรุงฟื้นฟูบูรณะโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรแหล่งน้ำให้สามารถรองรับปริมาณน้ำฝน ให้มีสภาพการใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งทางเทศบาลตำบลห้วยสักได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ในการร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาปกครองตำบลห้วยสัก เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยสัก ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
By : admin เมื่อ : 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566  อ่าน : 33   

         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator