เทศบาลตำบลห้วยสัก
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบล ห้วยสัก และศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 13 เชียงราย ลงพื้นที่พ่นละอองฝอย (UVL) เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ บ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (ครั้งที่ 2) พร้อมลงพื้นที่สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยสัก และ อสม. หมู่ที่ 2 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่
By : admin เมื่อ : 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566  อ่าน : 40   

         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator