เทศบาลตำบลห้วยสัก
ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดหางานเคลื่อนที่ (Mobile Unit)
By : admin เมื่อ : 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566  อ่าน : 558   

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย  ออกให้บริการประชาชนในเขตตำบลห้วยสัก  ให้บริการจัดหางานแก่คนงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ คุ้มครองคนหางาน ให้คำปรึกษา เพื่อป้องกันปัญหาการหลอกลวงคนงานไปทำงานต่างประเทศ  การแนะแนวอาชีพ การส่งเสริมการประกอบอาชีพทั้งในระบบและนอกระบบ   ในวันพุธ  ที่  23  สิงหาคม  2566  ตั้งแต่เวลา  09.00 - 12.00  น.  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก

เอกสารแนบ 1.    [20230821111017.pdf]


         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator