เทศบาลตำบลห้วยสัก
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทน) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
By : admin เมื่อ : 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566  อ่าน : 4   

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทน) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ 1.   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทน) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [20230524115128.pdf]


         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator