เทศบาลตำบลห้วยสัก
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 งานแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยสัก พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ลงพื้นที่บ้านหัวดง หมู่ที่ 11 เพื่อตรวจเช็คความถูกต้องของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มี ไหล่ทาง) ถนนสายหลัก งบประมาณ 300,000 บาท ก่อนส่งมอบงาน ณ บ้านหัวดง หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
By : admin เมื่อ : 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566  อ่าน : 14   

         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator