เทศบาลตำบลห้วยสัก
งานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์...เทศบาลตำบลห้วยสัก ด้วยเทศบาลตำบลห้วยสักได้รับแจ้งจากอำเภอเมืองเชียงรายว่า จังหวัดเชียงราย กรมการปกครอง สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ตรวจสอบเพจ Facebook ชื่อ "ศูนย์ดำรงธรรม" ได้นำตราสัญลักษณ์ของศูนย์ดำรงธรรม 1567 เป็นรูปประจำตัวและภาพหน้าปก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการหลอกลวงข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนจึงประชาสัมพันธ์เตือนภัย รายละเอียดตามเอกสารแนบ
By : admin เมื่อ : 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566  อ่าน : 257   

         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator