เทศบาลตำบลห้วยสัก
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยสัก แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศขยายเวลาในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (รายละเอียดตามประกาศที่แนบมา) หากมีข้อสงสัย หรือสอบถามเกี่ยวกับภาษี สามารถสแกนคิวอาร์โค้ด สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้
By : admin เมื่อ : 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566  อ่าน : 83   

         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator