เทศบาลตำบลห้วยสัก
สาระสุขภาพกับสาสุข "การดูแลและป้องกันตนเองจากฝุ่นละออง PM2.5"
By : admin เมื่อ : 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  อ่าน : 731   

ด้วยในขณะนี้สถานการณ์คุณภาพอากาศและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเกินเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่องและยังคงมีแนวโน้มที่สูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้

ดังนั้น เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยสักจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลห้วยสักจึงขอประชาสัมพันธ์การป้องกันและการดูแลตนเองจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm2.5 ดังนี้

1. ลดหรืองดการทำกิจกรรมนอกบ้าน โดยเฉพาะบริเวณที่มีฝุ่นละอองปกคลุมหนาแน่น หากจำเป็นควรสวมหน้ากากอนามัย

2. เปลี่ยนหน้ากากอนามัยทุกวัน เพื่อช่วยซับกรองและป้องกันการสูดดมฝุ่นละอองเข้าสู่ร่างกาย หรือใช้ผ้าชุบน้ำหมาด ๆ ปิดปากและจมูก เพื่อลดการสูดดมฝุ่นละอองเข้าสู่ร่างกาย และสวมแว่นตา เพื่อป้องกันการระคายเคืองตา

3. ปิดประตูและหน้าต่างให้มิดชิด พร้อมใช้ผ้าชุบน้ำอุดตามช่องระบายอากาศ เพื่อไม่ให้ฝุ่นละอองลอยเข้ามาในบ้าน รวมถึงติดตั้งเครื่องฟอกอากาศในที่อยู่อาศัย โดยเลือกใช้แบบที่ถอดล้างได้ เพื่อลดผลกระทบจากการสูดดมฝุ่นละอองเข้าสู่ร่างกาย

4. เพิ่มความระมัดระวังในการขับรถผ่านเส้นทางที่มีควันปกคลุม โดยเปิดไฟหน้ารถ ไฟตัดหมอก ไม่ขับรถเร็ว ไม่แซงหรือเปลี่ยนช่องทางกะทันหัน

5. ดูแลตนเองเมื่ออยู่ในพื้นที่มีหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายและทำงานหนักในที่โล่งแจ้ง เพราะจะสูดดมฝุ่นเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมาก

6. กลุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยควรจัดเตรียมยาที่จำเป็นไว้ให้พร้อม โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวควรเตรียมยาและพกติดไว้ หากอาการกำเริบจะช่วยรักษาอาการในเบื้องต้น สำหรับกลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ และผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจและภูมิแพ้ ให้หมั่นสังเกตอาการผิดปกติของร่างกาย หากมีอาการเคืองตาหรือแสบจมูกอย่างรุนแรง แน่นหน้าอก หายใจลำบาก ให้รีบไปพบแพทย์ เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอาการแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นต่อไป

สื่อวีดีโอให้ความรู้เรื่อง PM2.5

1. การจัดทำห้องปลอดฝุ่น เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพจาก PM2.5 https://www.youtube.com/watch?v=WvK3bEubVA4

2. Anaimation เรื่อง "รู้ทัน...ป้องกันฝุ่น 2.5 ในกลุ่มเสี่ยง" https://www.youtube.com/watch?v=8TBShTTyXfg

3. ออกกำลังกาย ในภาวะฝุ่น PM 2.5 https://www.youtube.com/watch?v=vj6ND7ftlzM

4. การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันฝุ่น PM 2.5 https://www.youtube.com/watch?v=tjV5t3MoTPg

5. รับมือฝุ่น PM 2.5 ด้วย 3ส 1ล https://www.youtube.com/watch?v=v8KkpDDE1qQ

6. ในวันที่ฝุ่น PM2.5 กลับมา เราควรเตรียมตัวดูแลสุขภาพตนเองและคนในครอบครัวอย่างไร?? https://www.youtube.com/watch?v=BYsQJP9YdUc

7. ดูแลเด็กเล็กในวันที่มีฝุ่น PM2 5 https://www.youtube.com/watch?v=a_Qx18aNAxc

8. 4 ข้อ ปฏิบัติตัว เมื่อค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน https://www.youtube.com/watch?v=UagOOxoNSHY

9. 6 วิธีลดฝุ่น ด้วยตัวเอง https://www.youtube.com/watch?v=5WGqJqIbUho

10. เช็คฝุ่น PM2.5 ก่อนออกจากบ้าน https://www.youtube.com/watch?v=W-xYMV4cGEk

         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator