เทศบาลตำบลห้วยสัก
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีไหล่ทาง) บ้านป่าก๊อ หมู่ที่ 22 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
By : admin เมื่อ : 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566  อ่าน : 70   

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีไหล่ทาง)  บ้านป่าก๊อ  หมู่ที่ 22 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ 1.   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีไหล่ทาง) บ้านป่าก๊อ หมู่ที่ 22 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [20230316105800.pdf]


         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator