เทศบาลตำบลห้วยสัก
วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้ออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการรับชำระภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ บ้านสันต้นเปา หมู่ที่ 14 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านสันต้นเปา หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
By : admin เมื่อ : 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566  อ่าน : 231   

         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator