เทศบาลตำบลห้วยสัก
วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายประพันธ์ ทาจินา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาสตรี ประจำปี 2566 โดยมีนางวรรณะ โรมรัน รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก นายอิ่นคำ แสนรินทร์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นายสมิง ปินใจ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายอำนาจ ทาจินา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ปกครองตำบลห้วยสัก โดยการนำของนายกิ่งทอง สีธิวงศ์ กำนันตำบลห้วยสัก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
By : admin เมื่อ : 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566  อ่าน : 135   

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายประพันธ์ ทาจินา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาสตรี ประจำปี 2566 โดยมีนางวรรณะ โรมรัน รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก นายอิ่นคำ แสนรินทร์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นายสมิง ปินใจ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายอำนาจ ทาจินา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ปกครองตำบลห้วยสัก โดยการนำของนายกิ่งทอง สีธิวงศ์ กำนันตำบลห้วยสัก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด วิทยากรได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธวัช หล้านามวงค์ วิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงราย คุณชาลิสา กาปัญญา พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงราย คุณศิริศักดิ์ ยากาษา พัฒนากร ผู้ประสานงานตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ พร้อมกันนี้ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้หญิงเก่งระดับหมู่บ้าน ประจำปี 2566 วัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับสตรี ที่ทำคุณงามความดีและบำเพ็ญประโยชน์ให้กับหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลห้วยสัก ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยสัก ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator