เทศบาลตำบลห้วยสัก

นายสงกรานต์ นวานุช
ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก
เบอร์โทร : 0914869555

นายดวงแดน แก้วตา
รองประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก
เบอร์โทร : 0850365134

นางเรณู เมืองใจ
เลขานุการสภาเทศบาลเทศบาลตำบลห้วยสัก
เบอร์โทร : 0884130488

นายณัฐกิตติ์ เทพอุดม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก
เบอร์โทร : 0622461450

นายบุญทรง คำจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก
เบอร์โทร : 0895540198

นายนคร ฟองมา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก
เบอร์โทร : 0913033867

นายกิตติ สุภารัตน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก
เบอร์โทร : 0810904316

นายอภิชาติ สุวรรณประภา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก
เบอร์โทร : 0949036395

นายแปง น้อยพุฒ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก
เบอร์โทร : 0898228373

นายสุจิน รินนารักษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก
เบอร์โทร : 0869166961

นายดุลยพล ฝาคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก
เบอร์โทร : 0855290737

นายอัคเดช แสงโรจน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก
เบอร์โทร : 0835823261
 
จำนวนบุคลากร สมาชิกสภา ทั้งหมด 12 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator