เทศบาลตำบลห้วยสัก

นายประพันธ์ ทาจินา
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยสัก
เบอร์โทร : 099-2936600

นายการัณยภาส ไชยรัตน์
รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยสัก
เบอร์โทร : 093-1368186

นางวรรณะ โรมรัน
รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยสัก
เบอร์โทร : 083-5154435

นายอิ่นคำ แสงรินทร์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก
เบอร์โทร : 081-7739872

นายสมิง ปินใจ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยสัก
เบอร์โทร : 064-2286976
จำนวนบุคลากร ������������������������������������ ทั้งหมด 5 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator