เทศบาลตำบลห้วยสัก

นายพิเศษ อาษา
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก
เบอร์โทร : 0992936600

นายยอด อินเรียน
รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก
เบอร์โทร : 089-5575789

นางนงเยาว์ มหายศ
รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก
เบอร์โทร : 081-0344160

นายวุฒิพงษ์ สุภาวรรณ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก
เบอร์โทร : 064-7834032

นายอินเทพ อวดลึก
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก
เบอร์โทร : 084-3692574
จำนวนบุคลากร คณะผู้บริหาร ทั้งหมด 5 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator