เทศบาลตำบลห้วยสัก
จำนวนข่าวทั้งหมด 5 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

แผ่นพับรู้ทันอัคคีภัย...


โดย admin
Post Date 20/7/2562
Read (636)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทดรองราชการพ.ศ.2562...


โดย admin
Post Date 3/5/2562
Read (1024)

แผ่นพับลดโลกร้อนเทศบาลตำบลห้วยสัก...


โดย admin
Post Date 26/4/2562
Read (656)

หลักกง่ายในการป้องกันอัคคีภัย5ประการ...


โดย admin
Post Date 12/4/2562
Read (618)

แผ่นพับการรักษาวินัยพนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก...


โดย admin
Post Date 26/2/2562
Read (622)

จำนวนข่าวทั้งหมด 5 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator