เทศบาลตำบลห้วยสัก
จำนวนข่าวทั้งหมด 41 ข่าว
จำนวนหน้า 3 หน้า

สาระสุขภาพกับสาสุข "โรคพิการแต่กำเนิด ป้องกันได้ด้วย โฟลิก"...


โดย admin
Post Date 1/4/2567
Read (24)

รายงานภาพถ่ายการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เทศบาลตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...


โดย admin
Post Date 30/1/2567
Read (378)

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566...


โดย admin
Post Date 2/10/2566
Read (122)

รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลห้วยสัก ประจำปีงบประมาณ 2566...


โดย admin
Post Date 29/9/2566
Read (64)

แยกขยะก่อนทิ้ง...


โดย admin
Post Date 2/8/2566
Read (554)

สาระสุขภาพกับสาสุข "ลดภาวะคลอดก่อนกำหนด" ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (สัปดาห์ที่ 4)...


โดย admin
Post Date 24/7/2566
Read (269)

รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม "การจัดการน้ำเสีย"...


โดย admin
Post Date 24/7/2566
Read (69)

สาระสุขภาพกับสาสุข "ลดภาวะคลอดก่อนกำหนด" ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (สัปดาห์ที่ 3)...


โดย admin
Post Date 17/7/2566
Read (203)

สาระสุขภาพกับสาสุข "ลดภาวะคลอดก่อนกำหนด" ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (สัปดาห์ที่ 2)...


โดย admin
Post Date 10/7/2566
Read (167)

สาระสุขภาพกับสาสุข "ลดภาวะคลอดก่อนกำหนด" ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (สัปดาห์ที่ 1)...


โดย admin
Post Date 3/7/2566
Read (148)

สาระสุขภาพกับสาสุข "ลดภาวะคลอดก่อนกำหนด" ประจำเดือนมิถุนายน 2566 (สัปดาห์ที่ 4)...


โดย admin
Post Date 26/6/2566
Read (93)

สาระสุขภาพกับสาสุข "ลดภาวะคลอดก่อนกำหนด" ประจำเดือนมิถุนายน 2566 (สัปดาห์ที่ 3)...


โดย admin
Post Date 19/6/2566
Read (90)

สาระสุขภาพกับสาสุข "ลดภาวะคลอดก่อนกำหนด" ประจำเดือนมิถุนายน 2566 (สัปดาห์ที่ 2)...


โดย admin
Post Date 12/6/2566
Read (89)

สาระสุขภาพกับสาสุข "ลดภาวะคลอดก่อนกำหนด" ประจำเดือนมิถุนายน 2566 (สัปดาห์ที่ 1)...


โดย admin
Post Date 5/6/2566
Read (94)

สาระสุขภาพกับสาสุข "31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก"...


โดย admin
Post Date 31/5/2566
Read (57)

สาระสุขภาพกับสาสุข "ลดภาวะคลอดก่อนกำหนด" ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (สัปดาห์ที่ 5)...


โดย admin
Post Date 29/5/2566
Read (89)

สาระสุขภาพกับสาสุข "ลดภาวะคลอดก่อนกำหนด" ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (สัปดาห์ที่ 4)...


โดย admin
Post Date 22/5/2566
Read (88)

สาระสุขภาพกับสาสุข "ลดภาวะคลอดก่อนกำหนด" ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (สัปดาห์ที่ 3)...


โดย admin
Post Date 15/5/2566
Read (92)

ฐานข้อมูลตลาดในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลห้วยสัก และข้อมูลตลาดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...


โดย admin
Post Date 9/5/2566
Read (58)

สาระสุขภาพกับสาสุข "ลดภาวะคลอดก่อนกำหนด" ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (สัปดาห์ที่ 2)...


โดย admin
Post Date 8/5/2566
Read (87)

จำนวนข่าวทั้งหมด 41 ข่าว
จำนวนหน้า 3 หน้า         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator