เทศบาลตำบลห้วยสัก
จำนวนข่าวทั้งหมด 144 ข่าว
จำนวนหน้า 8 หน้า

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567...


โดย admin
Post Date 1/5/2567
Read (88)

ประกาศการกำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 และเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2568...


โดย admin
Post Date 28/2/2567
Read (134)

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567...


โดย admin
Post Date 21/2/2567
Read (117)

ประกาศการเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567...


โดย admin
Post Date 23/1/2567
Read (115)

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566...


โดย admin
Post Date 27/12/2566
Read (41)

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566...


โดย admin
Post Date 4/12/2566
Read (40)

ประกาศการเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566...


โดย admin
Post Date 23/11/2566
Read (47)

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566...


โดย admin
Post Date 3/10/2566
Read (2)

ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566...


โดย admin
Post Date 3/10/2566
Read (2)

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566...


โดย admin
Post Date 29/9/2566
Read (213)

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566...


โดย admin
Post Date 19/9/2566
Read (185)

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566...


โดย admin
Post Date 23/8/2566
Read (78)

ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566...


โดย admin
Post Date 17/8/2566
Read (78)

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566...


โดย admin
Post Date 7/8/2566
Read (18)

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566...


โดย admin
Post Date 24/7/2566
Read (88)

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566...


โดย admin
Post Date 6/7/2566
Read (203)

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566...


โดย admin
Post Date 29/6/2566
Read (83)

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566...


โดย admin
Post Date 24/5/2566
Read (14)

ประกาศการเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566...


โดย admin
Post Date 24/4/2566
Read (94)

ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 และวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567...


โดย admin
Post Date 27/2/2566
Read (83)

จำนวนข่าวทั้งหมด 144 ข่าว
จำนวนหน้า 8 หน้า         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator