เทศบาลตำบลห้วยสัก
จำนวนข่าวทั้งหมด 823 ข่าว
จำนวนหน้า 42 หน้า

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาห้วยสัก นำโดย นายพันธกานต์ โตอมรพันธุ์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาห้วยสัก เข้าพบนายพิเศษ อาษา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก เพื่ออวยพรเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ โดยมี นายยอด อินเรียน รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยส...


โดย admin
Post Date 11/4/2567
Read (21)

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้ติดตั้งป้ายเตือนเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567 ในพื้นที่ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...


โดย admin
Post Date 11/4/2567
Read (24)

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นายพิเศษ อาษา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก เป็นประธานการประชุมประจำเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 2/2567 เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารงานของเทศบาลในด้านต่าง ๆ จากคณะผู้บริหาร ตลอดจนรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมีนายยอด...


โดย admin
Post Date 11/4/2567
Read (28)

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 นายสงกรานต์ นวานุช ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก มอบเครื่องดื่มให้กับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศบาลตำบลห้วยสัก และสมาคมกู้ชีพธรรมนันท์เชียงราย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วง 7 วันปลอดภัย ระหว่างวันที่ 1...


โดย admin
Post Date 11/4/2567
Read (23)

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 นายพิเศษ อาษา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ปกครองตำบลห้วยสัก หน่วยบริการประชาชนตำบลห้วยสัก ชุดรักษาความปลอดภัยหม...


โดย admin
Post Date 11/4/2567
Read (28)

วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้จัดส่งน้ำอุปโภคบริโภค บ้านร่องเบ้อใน หมู่ที่ 9 จำนวน 6,000 ลิตร ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...


โดย admin
Post Date 10/4/2567
Read (26)

งานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้รับแจ้งจากอำเภอเมืองเชียงราย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน ผ่านแบบประเมินออนไลน์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระยะเวลาดำเนินการสำรวจ ตั้งแต่เดือนมีนาคม - กรกฎาคม 2567 กลุ่มเ...


โดย admin
Post Date 10/4/2567
Read (4)

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้จัดส่งน้ำอุปโภคบริโภค บ้านร่องเบ้อใน หมู่ที่ 9 และบ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 26 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...


โดย admin
Post Date 10/4/2567
Read (5)

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 นายพิเศษ อาษา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลห้วยสัก ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...


โดย admin
Post Date 10/4/2567
Read (3)

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้นำรถน้ำพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่วัดร่องปลาขาว เพื่อฉีดพ่นน้ำชะล้างทำความสะอาดภายในบริเวณวัด ณ วัดร่องปลาขาว ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...


โดย admin
Post Date 9/4/2567
Read (6)

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้จัดส่งน้ำอุปโภคบริโภคบ้านร่องเบ้อใน หมู่ที่ 9 จำนวน 6,000 ลิตร ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...


โดย admin
Post Date 9/4/2567
Read (9)

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้จัดส่งน้ำอุปโภคบริโภคบ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 26 จำนวน 6,000 ลิตร ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...


โดย admin
Post Date 9/4/2567
Read (6)

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้จัดส่งน้ำอุปโภคบริโภคบ้านร่องเบ้อใน หมู่ที่ 9 จำนวน 6,000 ลิตร ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...


โดย admin
Post Date 9/4/2567
Read (7)

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้จัดส่งน้ำอุปโภคบริโภคบ้านร่องเบ้อใน หมู่ที่ 9 จำนวน 6,000 ลิตร ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...


โดย admin
Post Date 9/4/2567
Read (6)

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้จัดส่งน้ำอุปโภคบริโภคบ้านร่องเบ้อใน หมู่ที่ 9 จำนวน 6,000 ลิตร ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...


โดย admin
Post Date 9/4/2567
Read (5)

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 งานไฟฟ้าและสาธารณูปโภค กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้นำรถกระเช้าลงพื้นที่บ้านสันป่าเหียง หมู่ที่ 13 และบ้านใหม่สันต้นเปา หมู่ที่ 28 เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...


โดย admin
Post Date 9/4/2567
Read (4)

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 14.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้จัดส่งน้ำอุปโภคบริโภคบ้านร่องเผียว หมู่ที่ 18 จำนวน 6,000 ลิตร ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...


โดย admin
Post Date 9/4/2567
Read (4)

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 นายพิเศษ อาษา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เทศบาลตำบลห้วยสัก (อพ.สธ.-ทต.ห้วยสัก) ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนายยอด อิ...


โดย admin
Post Date 9/4/2567
Read (4)

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านสวน บ้านห้วยสัก หมู่ที่ 5 งานป้องกันฯ จึงได้นำรถตรวจการณ์ดับไฟป่าเข้าระงับเหตุ ณ บ้านห้วยสัก หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...


โดย admin
Post Date 9/4/2567
Read (4)

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้จัดส่งน้ำอุปโภคบริโภคบ้านร่องเผียว หมู่ที่ 24 จำนวน 6,000 ลิตร ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...


โดย admin
Post Date 5/4/2567
Read (13)

จำนวนข่าวทั้งหมด 823 ข่าว
จำนวนหน้า 42 หน้า         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator