เทศบาลตำบลห้วยสัก
จำนวนข่าวทั้งหมด 13 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สิงหาคม 2566...


โดย admin
Post Date 4/9/2566
Read (41)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กรกฎาคม 2566...


โดย admin
Post Date 3/8/2566
Read (62)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน พ.ศ.2566)...


โดย admin
Post Date 5/7/2566
Read (71)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มิถุนายน 2566 ...


โดย admin
Post Date 4/7/2566
Read (59)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหารพัสดุรายเดือน พฤษภาคม 2566...


โดย admin
Post Date 2/6/2566
Read (65)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหารพัสดุรายเดือน เมษายน 2566...


โดย admin
Post Date 2/5/2566
Read (19)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มีนาคม 2566...


โดย admin
Post Date 12/4/2566
Read (100)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2566)...


โดย admin
Post Date 5/4/2566
Read (104)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กุมภาพันธ์ 2566...


โดย admin
Post Date 7/3/2566
Read (107)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มกราคม 2566...


โดย admin
Post Date 6/2/2566
Read (37)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ธันวาคม 2565...


โดย admin
Post Date 5/1/2566
Read (35)

ผลการจัดซื้อจ้ดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พฤศจิกายน 2565...


โดย admin
Post Date 6/12/2565
Read (34)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ตุลาคม 2565...


โดย admin
Post Date 7/11/2565
Read (45)

จำนวนข่าวทั้งหมด 13 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator