เทศบาลตำบลห้วยสัก
จำนวนข่าวทั้งหมด 26 ข่าว
จำนวนหน้า 2 หน้า

ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พฤษภาคม 2567...


โดย admin
Post Date 5/6/2567
Read (22)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เมษายน 2567...


โดย admin
Post Date 7/5/2567
Read (71)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มีนาคม 2567...


โดย admin
Post Date 5/4/2567
Read (115)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2567)...


โดย admin
Post Date 5/4/2567
Read (13)

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ...


โดย admin
Post Date 12/3/2567
Read (123)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กุมภาพันธ์ 2567...


โดย admin
Post Date 5/3/2567
Read (43)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มกราคม 2567...


โดย admin
Post Date 5/2/2567
Read (129)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ธันวาคม 2566...


โดย admin
Post Date 4/1/2567
Read (171)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ.2566)...


โดย admin
Post Date 4/1/2567
Read (146)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พฤศจิกายน 2566...


โดย admin
Post Date 4/12/2566
Read (179)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ตุลาคม 2566...


โดย admin
Post Date 6/11/2566
Read (204)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ.2566)...


โดย admin
Post Date 4/10/2566
Read (192)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กันยายน 2566...


โดย admin
Post Date 4/10/2566
Read (174)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สิงหาคม 2566...


โดย admin
Post Date 4/9/2566
Read (215)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กรกฎาคม 2566...


โดย admin
Post Date 3/8/2566
Read (218)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน พ.ศ.2566)...


โดย admin
Post Date 5/7/2566
Read (266)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มิถุนายน 2566 ...


โดย admin
Post Date 4/7/2566
Read (266)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหารพัสดุรายเดือน พฤษภาคม 2566...


โดย admin
Post Date 2/6/2566
Read (204)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหารพัสดุรายเดือน เมษายน 2566...


โดย admin
Post Date 2/5/2566
Read (89)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มีนาคม 2566...


โดย admin
Post Date 12/4/2566
Read (228)

จำนวนข่าวทั้งหมด 26 ข่าว
จำนวนหน้า 2 หน้า         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator