เทศบาลตำบลห้วยสัก
จำนวนข่าวทั้งหมด 88 ข่าว
จำนวนหน้า 5 หน้า

งานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์...เทศบาลตำบลห้วยสัก ด้วยเทศบาลตำบลห้วยสักได้รับแจ้งจากอำเภอเมืองเชียงรายว่า จังหวัดเชียงราย กรมการปกครอง สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ตรวจสอบเพจ Facebook ชื่อ "ศูนย์ดำรงธรรม" ได้นำตราสัญลักษณ์ของศูนย์ดำรงธรรม 1567 เป็นรูปประ...


โดย admin
Post Date 3/5/2566
Read (24)

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยสัก แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศขยายเวลาในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (รายละเอียดตามประกาศที่แนบมา) หากมีข้อสงสัย หรือสอบถามเกี่ยวกับภาษี สามารถสแกนคิวอาร์โค้ด สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้...


โดย admin
Post Date 3/5/2566
Read (23)

งานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลห้วยสัก แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ "พาณิชย์ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทย" Lot 21 จังหวัดเชียงราย...


โดย admin
Post Date 16/3/2566
Read (72)

ประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง...


โดย admin
Post Date 25/1/2566
Read (128)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านทดสอบการประเมินภาคความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน(ภาค ข)...


โดย admin
Post Date 20/1/2566
Read (140)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านทดสอบการประเมิน ภาคความรู้ของบุคคลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (ภาค ก.)...


โดย admin
Post Date 18/1/2566
Read (165)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (การประเมินความรู้ของบุคคลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (ภาค ก)...


โดย admin
Post Date 13/1/2566
Read (165)

ประกาศเรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลห้วยสัก...


โดย admin
Post Date 10/1/2566
Read (83)

ประกาศเรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566...


โดย admin
Post Date 10/1/2566
Read (80)

ประกาศการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...


โดย admin
Post Date 19/12/2565
Read (215)

งานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลห้วยสัก ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย"...


โดย admin
Post Date 7/12/2565
Read (143)

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...


โดย admin
Post Date 16/3/2565
Read (664)

ประกาศภาคความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (ภาค ข)...


โดย admin
Post Date 11/3/2565
Read (351)

รายชื่อผู้ผ่านทดสอบการประเมิน ภาคความรู้ของบุคคลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (ภาค ก.)...


โดย admin
Post Date 9/3/2565
Read (641)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนังงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565...


โดย admin
Post Date 4/3/2565
Read (733)

ประกาศการขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565...


โดย admin
Post Date 3/3/2565
Read (370)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ รหัสครุภัณฑ์ 504-63-0003 ...


โดย admin
Post Date 1/3/2565
Read (364)

ประกาศการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...


โดย admin
Post Date 9/2/2565
Read (425)

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส) อัตราที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี่ 2565...


โดย admin
Post Date 20/1/2565
Read (358)

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 แปลงที่ดินลำดับ 1-100...


โดย admin
Post Date 10/11/2564
Read (320)

จำนวนข่าวทั้งหมด 88 ข่าว
จำนวนหน้า 5 หน้า         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator