เทศบาลตำบลห้วยสัก
จำนวนข่าวทั้งหมด 102 ข่าว
จำนวนหน้า 6 หน้า

ประชาสัมพันธ์เรื่องรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภออื่นมาเป็นพนักงงานเทศบาล...


โดย admin
Post Date 20/10/2566
Read (55)

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก แทนตำแหน่งที่ว่าง...


โดย admin
Post Date 20/10/2566
Read (61)

ประกาศรับสมัครการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก แทนตำแหน่งที่ว่าง...


โดย admin
Post Date 3/10/2566
Read (103)

ประชาสัมพันธ์ การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ...


โดย admin
Post Date 29/9/2566
Read (57)

ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดหางานเคลื่อนที่ (Mobile Unit)...


โดย admin
Post Date 21/8/2566
Read (141)

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลห้วยสัก เชิญเที่ยวงานลำไย กระท้อน ของดีตำบลห้วยสัก ประจำปี 2566...


โดย admin
Post Date 10/8/2566
Read (109)

รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เืพ่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารในตำแหน่งว่าง เกษียณอายุราชการ (ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับ กลาง)...


โดย admin
Post Date 4/8/2566
Read (216)

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2566...


โดย admin
Post Date 20/7/2566
Read (79)

ลานกีฬา สนามกีฬา แต่ละแห่ง ที่ประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยสัก สามารถเข้าใช้สนามกีฬา ลานกีฬา ร่วมกันได้ ...


โดย admin
Post Date 22/6/2566
Read (116)

สรุปสถิติการใช้สนามกีฬา ลานกีฬาแต่ละแห่งในพื้นที่ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2565...


โดย admin
Post Date 22/6/2566
Read (87)

ประกาศ เรื่องรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100%...


โดย admin
Post Date 20/6/2566
Read (75)

สรุปสถิติการใช้ สนามกีฬา งบประมาณปี 2565...


โดย admin
Post Date 20/6/2566
Read (87)

ลานกีฬา/สนามกีฬา แต่ละแห่ง ที่ประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สามารถเข้าใช้สนามกีฬา ลานกีฬา ร่วมกันได้...


โดย admin
Post Date 20/6/2566
Read (79)

งานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์...เทศบาลตำบลห้วยสัก ด้วยเทศบาลตำบลห้วยสักได้รับแจ้งจากอำเภอเมืองเชียงรายว่า จังหวัดเชียงราย กรมการปกครอง สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ตรวจสอบเพจ Facebook ชื่อ "ศูนย์ดำรงธรรม" ได้นำตราสัญลักษณ์ของศูนย์ดำรงธรรม 1567 เป็นรูปประ...


โดย admin
Post Date 3/5/2566
Read (109)

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยสัก แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศขยายเวลาในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (รายละเอียดตามประกาศที่แนบมา) หากมีข้อสงสัย หรือสอบถามเกี่ยวกับภาษี สามารถสแกนคิวอาร์โค้ด สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้...


โดย admin
Post Date 3/5/2566
Read (108)

งานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลห้วยสัก แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ "พาณิชย์ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทย" Lot 21 จังหวัดเชียงราย...


โดย admin
Post Date 16/3/2566
Read (169)

ประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง...


โดย admin
Post Date 25/1/2566
Read (215)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านทดสอบการประเมินภาคความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน(ภาค ข)...


โดย admin
Post Date 20/1/2566
Read (224)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านทดสอบการประเมิน ภาคความรู้ของบุคคลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (ภาค ก.)...


โดย admin
Post Date 18/1/2566
Read (275)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (การประเมินความรู้ของบุคคลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (ภาค ก)...


โดย admin
Post Date 13/1/2566
Read (253)

จำนวนข่าวทั้งหมด 102 ข่าว
จำนวนหน้า 6 หน้า         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator