เทศบาลตำบลห้วยสัก
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) แผนการจัดซื้อจัดจ้างหมู่ที่10
2.) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3.) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4.) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีพ.ศ.2566
5.) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2564
6.) รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2563)
7.) ประกาศผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562
8.) การใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 และรายงานการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 (ไตรมาส 4)
9.) แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปี 2563
10.) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 1
11.) ตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2561
12.) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2561
13.) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2560
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator