เทศบาลตำบลห้วยสัก
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2.) ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
3.) รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
4.) แผนการจัดซื้อจัดจ้างหมู่ที่10
5.) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
6.) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
7.) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีพ.ศ.2566
8.) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2564
9.) รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2563)
10.) ประกาศผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562
11.) การใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 และรายงานการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 (ไตรมาส 4)
12.) แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปี 2563
13.) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 1
14.) ตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2561
15.) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2561
16.) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2560
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator