เทศบาลตำบลห้วยสัก
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) คู่มือการดูแลผู้ป่วยและคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
2.) คู่มือการดูแลคนพิการทางการมองเห็น
3.) คู่มือการดูแลพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
4.) คู่มือการดูแลเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้
5.) คู่มือดูแลคนพิการทางสติปัญญา
6.) คู่มือดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
7.) คู่มือการดูแลเด็กออทิสติก
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator