เทศบาลตำบลห้วยสัก
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) คำสั่งเรื่องกำหนดระบบการปฎิบัติหน้าที่โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
2.) ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลฯ พ.ศ. 2565
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator