เทศบาลตำบลห้วยสัก
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน
2.) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
3.) รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน
4.) รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
5.) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
6.) แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 - 2570)
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator