เทศบาลตำบลห้วยสัก
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2567
2.) ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ภาษาไทย พ.ศ. 2567
3.) ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
4.) แบบสรุปรายงานการับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ปี 2567
5.) การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
6.) แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
7.) แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ปี 2566
8.) แบบสรุปรางานตามนโยบาย No Gift Policy
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator