เทศบาลตำบลห้วยสัก
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2565
2.) แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2564
3.) แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2563
4.) แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2562
5.) แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561
6.) แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2560
7.) แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2559
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator