เทศบาลตำบลห้วยสัก
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2.) สรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564
3.) สรุปการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ปี.พ.ศ. 2563
4.) รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี.พ.ศ. 2563
5.) รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี.พ.ศ. 2562
6.) รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี.พ.ศ. 2561
7.) รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี.พ.ศ. 2560
8.) รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี.พ.ศ. 2559
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator