นายนิพนธ์ สารถ้อย
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยสัก

การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 

Live! TV / Radio
94.0 Bangkok Radio
91.5 Hotwave
92.5 กรมประชาสัมพันธ์
93.0 DNA
93.5 Radio Vote Satellite
95.0 ลูกทุ่งเอฟเอ็ม
98.0 Cool FM
99.0 Sport FM
100.5 MCOT
101 News
101.5 วิทยุจุฬา
102.5 GET
103.5 ModernLove
104.5 FAT Radio
106.5 Green Wave
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
Bangkok Post
แนวหน้า
สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
เนชั่นแชนแนล
สยามธุรกิจ
กระแสหุ้น
เสรีรายวัน
บ้านเมือง
เทเลคอม เจอร์นัล
Mission Thailand
BusinessThai
เนชั่นสุดสัปดาห์
ผู้จัดการรายเดือน
มติชนสุดสัปดาห์

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลห้วยสัก : อ่างเก็บน้ำห้วยสัก ถิ่นคนรักเกษตรอินทรีย์ กระท้อนลำไยรสดี มากมีวัฒนธรรมล้านนา

 นายกิ่งทอง สีริวงค์
กำนันตำบลห้วยสัก

นายเอกชัย คำเป็ก
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1


นายสุนทร จันต๊ะโก
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2


นายชัยณรงค์ กันธิยะ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3


นายทวีศักดิ์ เงาเงิน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4


นายธรรมศักดิ์ อุ่นเรือน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5


นายทักษิณ วันทา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6


นางทรงพร คำพุธ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7


นายกิ่งทอง สีริวงค์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8


นายถงทอง แก้วน๊ะ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9


นายอิ่นคำ แสนรินทร์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่10


นายเอกชัย วงค์ฝั้น
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่11


นายบัญชา กาวี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12


นายหวิง วิริยะ
ผู้ใหญ่บ้าน หมุ่ที่ 13


นายชื่น กระธง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14


นายอินเทพ อวดลึก
ผู้ใหญ่บ้าน หมุ่ที่ 15


นางอรอนงค์ ศรีวิชัย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16


นายทวีศักดิ์ ปันแก้ว
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 17


นายสมหวัง ถาชุม
ผู้้ใหญ๋บ้านหมู่ที่ 18


นายเสาร์ ล้านหล้า
ผู้ใหญ่บ้าน หมุ่ที่ 19


นางสาวอุสา มะโนวงค์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 20


นายอินจันทร์ จินดา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 21


นายจำนงค์ ปัญญาไว
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 22


นายขจรเกียรติ เจริญทรัพย์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 23


นายชัยประเสริฐ หน่อแก้ว
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 24

นายอนุรักษ์ แหนคำ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 25

นายสำราญ ยอดปั๋น
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 26

นายประพันธ์ รัตน์เทศ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 27

นายวงค์นเรศ ติ๊บดี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 28

นายบุญฝาง เชื้อเมืองพาน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 29

นายโดม ถาวร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 30

นายแดนชัย ศรีวงค์วรรณ์
สารวัตรกำนัน


นายศุภกร อินชัย
สารวัตรกำนัน


นายปรีชา พุทธวงค์
แพทย์ประจำตำบล

 
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-678669 โทรสาร 053-678669 Email : info@huaisak.go.th
Website : http://www.huaisak.go.th [สำหรับผู้ดูแล]
©Copyright 2012 huaisak.go.th All rights reserved. Powered by TNMEDIA