นายนิพนธ์ สารถ้อย
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยสัก

การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 

Live! TV / Radio
94.0 Bangkok Radio
91.5 Hotwave
92.5 กรมประชาสัมพันธ์
93.0 DNA
93.5 Radio Vote Satellite
95.0 ลูกทุ่งเอฟเอ็ม
98.0 Cool FM
99.0 Sport FM
100.5 MCOT
101 News
101.5 วิทยุจุฬา
102.5 GET
103.5 ModernLove
104.5 FAT Radio
106.5 Green Wave
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
Bangkok Post
แนวหน้า
สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
เนชั่นแชนแนล
สยามธุรกิจ
กระแสหุ้น
เสรีรายวัน
บ้านเมือง
เทเลคอม เจอร์นัล
Mission Thailand
BusinessThai
เนชั่นสุดสัปดาห์
ผู้จัดการรายเดือน
มติชนสุดสัปดาห์

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลห้วยสัก : อ่างเก็บน้ำห้วยสัก ถิ่นคนรักเกษตรอินทรีย์ กระท้อนลำไยรสดี มากมีวัฒนธรรมล้านนา

 นางสาวปทุมศรี ไชยยะ
ผู้อำนวยการกองคลัง อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง

นางสุวิมล หินใหญ่
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง อำนวยการท้องถิ่นระดับต้นนางสุรีรัตน์ หมื่นไชยวงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวธัญชนก วงค์เพิ่ม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางสาวรัศมี โคตะ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


นางเดือนนภา สมแก้ว
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


นางสาวอานิจษา ธรรมกุสุมา
นักวิชการพัสดุชำนาญการ


นางสายฝน อินต๊ะ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


นางพิพัฒน์ ยาปะโลหิต
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นางรุ่งอรุณ ช้างหิน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


นางสาวรุ่งทิตย์ ล้านหล้า
นักวิชาการคลัง ชำนาญการ


นางมณฑาทิพย์ กันธิยะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวเดือนกรานต์ ทวีวัฒนสมบูรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวรวีวรรณ์ เสาร์แก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวแสงดาว หวังดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-678669 โทรสาร 053-678669 Email : info@huaisak.go.th
Website : http://www.huaisak.go.th [สำหรับผู้ดูแล]
©Copyright 2012 huaisak.go.th All rights reserved. Powered by TNMEDIA