นายนิพนธ์ สารถ้อย
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยสัก

การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 

Live! TV / Radio
94.0 Bangkok Radio
91.5 Hotwave
92.5 กรมประชาสัมพันธ์
93.0 DNA
93.5 Radio Vote Satellite
95.0 ลูกทุ่งเอฟเอ็ม
98.0 Cool FM
99.0 Sport FM
100.5 MCOT
101 News
101.5 วิทยุจุฬา
102.5 GET
103.5 ModernLove
104.5 FAT Radio
106.5 Green Wave
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
Bangkok Post
แนวหน้า
สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
เนชั่นแชนแนล
สยามธุรกิจ
กระแสหุ้น
เสรีรายวัน
บ้านเมือง
เทเลคอม เจอร์นัล
Mission Thailand
BusinessThai
เนชั่นสุดสัปดาห์
ผู้จัดการรายเดือน
มติชนสุดสัปดาห์

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลห้วยสัก : อ่างเก็บน้ำห้วยสัก ถิ่นคนรักเกษตรอินทรีย์ กระท้อนลำไยรสดี มากมีวัฒนธรรมล้านนา

 ส.ต.ต.ถนอม วุฒิ
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยสัก บริหารท้องถิ่นระดับกลาง

นายกิตติพงษ์ โยนิจ
รองปลัดเทศบาลตำบลห้วยสัก บริหารท้องถิ่นระดับกลาง


นายกัมพล หอมอบ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง


นางอิสยาห์ ไชยดา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น


นางสาวทิพวัลย์ ดิษละ
หัวหน้าฝ่ายธุรการ อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น


นางสาวธนันยภรณ์ สัญญา
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น


นายสงกรานต์ นิภากุล
นิติกรชำนาญการ


นางสุธัญญา วุฒิชาติวิจิตรกุล
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ


นายสุพจน์ ดิษยะกมล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ


นางสาวเบญจนี นันตะรัตน์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางดารารัตน์ วันทา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


ส.อ.ธนาวิทย์ ขันธะ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน


นางนงค์นุช สุภาคำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายโอภาส พรมเป็ง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวนุชนาถ วังผา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฎิบัติการ


นางสาวพิมพะกา ทำคำวงค์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายจีรภัทร์ สมชีพ
ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวเจนจิรา กาวี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสุรีรัตน์ คำมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายบรรจง บัวไข
พนักงานขับรถยนต์

นายนพพร เทพอุดม
พนักงานขับรถยนต์

นายดาม ดวงดาว
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

นายทรงวุฒิ จันต๊ะนาเขต
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่ขับรถ)
 
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-678669 โทรสาร 053-678669 Email : info@huaisak.go.th
Website : http://www.huaisak.go.th [สำหรับผู้ดูแล]
©Copyright 2012 huaisak.go.th All rights reserved. Powered by TNMEDIA