นายนิพนธ์ สารถ้อย
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยสัก

การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 

Live! TV / Radio
94.0 Bangkok Radio
91.5 Hotwave
92.5 กรมประชาสัมพันธ์
93.0 DNA
93.5 Radio Vote Satellite
95.0 ลูกทุ่งเอฟเอ็ม
98.0 Cool FM
99.0 Sport FM
100.5 MCOT
101 News
101.5 วิทยุจุฬา
102.5 GET
103.5 ModernLove
104.5 FAT Radio
106.5 Green Wave
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
Bangkok Post
แนวหน้า
สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
เนชั่นแชนแนล
สยามธุรกิจ
กระแสหุ้น
เสรีรายวัน
บ้านเมือง
เทเลคอม เจอร์นัล
Mission Thailand
BusinessThai
เนชั่นสุดสัปดาห์
ผู้จัดการรายเดือน
มติชนสุดสัปดาห์

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลห้วยสัก : อ่างเก็บน้ำห้วยสัก ถิ่นคนรักเกษตรอินทรีย์ กระท้อนลำไยรสดี มากมีวัฒนธรรมล้านนา

   Competency บุคลากร
select * from infomation where typeinfo=15 order by id desc
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
นายช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-อาวุโส)
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
จ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)
นักบริหารงานสาธารณสุข (ต้น-สูง)
นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)
นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)
นักบริหารงานทั่วไป(ต้น-สูง)
นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)


สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-678669 โทรสาร 053-678669 Email : info@huaisak.go.th
Website : http://www.huaisak.go.th [สำหรับผู้ดูแล]
©Copyright 2012 huaisak.go.th All rights reserved. Powered by TNMEDIA