นายนิพนธ์ สารถ้อย
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยสัก

การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 

Live! TV / Radio
94.0 Bangkok Radio
91.5 Hotwave
92.5 กรมประชาสัมพันธ์
93.0 DNA
93.5 Radio Vote Satellite
95.0 ลูกทุ่งเอฟเอ็ม
98.0 Cool FM
99.0 Sport FM
100.5 MCOT
101 News
101.5 วิทยุจุฬา
102.5 GET
103.5 ModernLove
104.5 FAT Radio
106.5 Green Wave
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
Bangkok Post
แนวหน้า
สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
เนชั่นแชนแนล
สยามธุรกิจ
กระแสหุ้น
เสรีรายวัน
บ้านเมือง
เทเลคอม เจอร์นัล
Mission Thailand
BusinessThai
เนชั่นสุดสัปดาห์
ผู้จัดการรายเดือน
มติชนสุดสัปดาห์

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลห้วยสัก : อ่างเก็บน้ำห้วยสัก ถิ่นคนรักเกษตรอินทรีย์ กระท้อนลำไยรสดี มากมีวัฒนธรรมล้านนา

   เอกสารดาวน์โหลด
select * from infomation where typeinfo=14 order by id desc
ตัวอย่างการกรอกข้อมูลภาษีป้าย
ตัวอย่างการกรอกภาษีที่ดิน
ตัวอย่างการกรอกภาษีโรงเรือน
แบบฟอร์มรางานการประเมินภาษีป้าย
แบบฟอร์มแสดงรายการที่ดิน
แบบฟอร์มแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
แบบสำรวจแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายตามมาตรา 80 ในพื้นที่ เทศบาลตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
แผนการจัดการความรู้ ประจำปี พ.ศ.2559
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน พ.ศ.2559
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท LPA พ.ศ.2559
รายงานการตรวจสอบการคลัง การบัญชีและพัสดุ พ.ศ.2559
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวปีพ.ศ.2559-2563
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวปีพ.ศ.2560-2564
อำนาจหน้าที่ขอเทศบาลตำบลห้วยสัก
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน
แผ่นพับประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตำบลห้วยสัก
แผ่นพับประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลห้วยสัก
คู่มือการติดต่อเทศบาลตำบลห้วยสัก
แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2560
หนังสือรับรองผู้ดูแลผู้พิการและยืนยันผู้พิการยังมีชีวิตอยู่
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2560
หนังสือมอบอำนาจ
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
คำร้องทั่วไป
คำขอจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์
คำขอตรวจค้นเอกสาร/รับรองสำเนาเอกสาร/ใบแทน
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
คำร้องทะเบียนพาณิชย์


สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-678669 โทรสาร 053-678669 Email : info@huaisak.go.th
Website : http://www.huaisak.go.th [สำหรับผู้ดูแล]
©Copyright 2012 huaisak.go.th All rights reserved. Powered by TNMEDIA